Ira Stanphill
Đinh Thái Vinh

Câu 1

1.Khi Chúa về thiên quốc, Ngài phán cùng tôi:

“Con đừng sợ chi, vững tâm theo Ta.”

Sao cứ nhìn trông mãi, lời Chúa truyền ban,

về đi, hãy rao Phúc âm thượng thiên.

Nào ai tin danh Jê-sus đã chết thay cho tội mình,

Chúa ban sự sống đời đời, hưởng thiên ân ban từ trời.

Rồi nay mai lên thiên quốc hát tôn vinh Chúa Ba Ngôi,

sống trong hạnh phúc từ trời, thỏa vui muôn đời.

Câu 2

2.Bao mắt nhìn trông Chúa, lệ ướt tràn mi

khi Ngài lìa xa, cất lên thiên đàng.

Sao cứ còn vương vấn, đừng quá sầu thương,

về đi, giảng rao, phước cho mọi người.

Thành tâm vâng theo tiếng Chúa, bước khắp nơi trên đường trần,

giảng rao lời Chúa hằng ngày, khiến muôn dân quy phục Ngài.

Nhận tình yêu thương Jê-sus đã chết thay cho loài người,

để ai nhận Chúa vào lòng, phước ơn tuôn tràn.

Câu 3

3.Con hứa nguyện trung tín, truyền giáo mọi nơi,

Tin Lành Ngài ban đến cho muôn người.

Nhân thế nhận ơn phước nào đến cùng Cha,

Ngài cho những ai tin danh Jê-sus.

Từ ngày Thần Linh Chúa đến, giúp cho ai tin nhận Ngài,

vững tâm theo Chúa trọn đời dẫu đang đi trên đường trần.

Rồi nay mai -sus đến, cất lên không trung gặp Ngài,

sống trong vương quốc đời đời với Cha trên trời.

Mới truy cập