Câu 1

1. Jê-sus! Tiếng vọng từ miền xa vời xuống không gian,

Tôi đứng im nghe danh Ngài vang trong gió lan.

Gió hát khúc ca mang danh Jê-sus

ngân vào đại dương nhắn sang muôn ngàn phương,

Lòng tôi ngây ngất rung theo câu hát êm như tình thương.

Câu 2

2.Tôi đi giữa một cuộc đời ô tội lắm gian nan,

Tôi đã đau thương bao lần tim non vỡ tan.

Lúc nước mắt tôi rơi trong đêm sâu

trong ngày buồn đau bỗng nghe danh -sus,

Lòng tiêu tan hết lo âu tôi đến bên ngôi nguyện cầu.

Câu 3

3. Jê-sus! Tiếng vọng ngàn đời êm đềm lắng trong mơ,

Tôi đã say mê danh Ngài từ khi ấu thơ.

Ước sẽ thốt lên danh Jê-sus yêu thương

từ làn hơi cuối trong cuộc đời tôi,

Nguyện xin Chúa dắt tôi đi theo bước Chiên Con trọn đời.

Mới truy cập