William M. Runyan, 1923
Dịch lời của T. O. Chisholm

Câu 1

[Eb]1.Giê-hô-va [Ab]ôi, sự thành [Bb7]tín Chúa rất [Eb]lớn thay!

[Ab]Không bóng biến [Gm]thiên, muôn đời [F7]Ngài luôn vững [Bb7]chãi;

Ngài không thay [Eb]đổi, đức [Ab]yêu [Gm]thương vô cùng [Ab]rộng dài,

[Adim]Thật xưa đã [Eb]có, hôm nay, [Bb7]mai sau còn [Eb]hoài.

Điệp khúc

[Bb7]Thánh Chúa thành [Eb]tín dường nào!

[C7]Thánh Chúa thành [Fm]tín biết bao!

[Bb7]Ngày thêm tươi [Eb]mới, lòng tôi [F7]cảm thấy ơn [Bb7]dào;

Điều tôi nhu [Eb]yếu Chúa [Ab]ban [Eb]cho [Fm]dư [Eb]dật [Ab]dường nào,

[Adim]Lòng thành tín [Eb]Chúa trên [Gm]tôi [Bb7]rộng lớn làm [Eb]sao!

Câu 2

[Eb]2.Thu, đông, xuân [Ab]qua, hạ lại [Bb7]đến, tám tiết [Eb]vãng lai,

[Ab]Giăng bủa trên [Gm]không, tinh, nhật, [F7]nguyệt luân chuyển [Bb7]mãi.

Toàn thiên nhiên [Eb]giới chứng [Ab]minh [Gm]luôn thiên đại [Ab]vạn đại

[Adim]Về thành tín [Eb]lớn, khoan nhân, [Bb7]yêu thương trong [Eb]Ngài.

Điệp khúc

[Bb7]Thánh Chúa thành [Eb]tín dường nào!

[C7]Thánh Chúa thành [Fm]tín biết bao!

[Bb7]Ngày thêm tươi [Eb]mới, lòng tôi [F7]cảm thấy ơn [Bb7]dào;

Điều tôi nhu [Eb]yếu Chúa [Ab]ban [Eb]cho [Fm]dư [Eb]dật [Ab]dường nào,

[Adim]Lòng thành tín [Eb]Chúa trên [Gm]tôi [Bb7]rộng lớn làm [Eb]sao!

Câu 3

[Eb]3.Tâm tôi yên [Ab]vui tội được [Bb7]xá, hưởng mãi [Eb]cứu ân,

[Ab]Cha chí nhân [Gm]luôn hiện diện [F7]dạy, khuyên, đưa [Bb7]dẫn.

Ngày nay sức [Eb]mới, suốt [Ab]tương [Gm]lai hy vọng [Ab]rạng ngời,

[Adim]Hằng vui hưởng [Eb]phước, tâm linh [Bb7]thỏa mãn muôn [Eb]phần.

Điệp khúc

[Bb7]Thánh Chúa thành [Eb]tín dường nào!

[C7]Thánh Chúa thành [Fm]tín biết bao!

[Bb7]Ngày thêm tươi [Eb]mới, lòng tôi [F7]cảm thấy ơn [Bb7]dào;

Điều tôi nhu [Eb]yếu Chúa [Ab]ban [Eb]cho [Fm]dư [Eb]dật [Ab]dường nào,

[Adim]Lòng thành tín [Eb]Chúa trên [Gm]tôi [Bb7]rộng lớn làm [Eb]sao!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập