William M. Runyan, 1923
Dịch lời của T. O. Chisholm

Câu 1

1.Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay!

Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi;

Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài,

Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.

Điệp khúc

Thánh Chúa thành tín dường nào!

Thánh Chúa thành tín biết bao!

Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào;

Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dật dường nào,

Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

Câu 2

2.Thu, đông, xuân qua, hạ lại đến, tám tiết vãng lai,

Giăng bủa trên không, tinh, nhật, nguyệt luân chuyển mãi.

Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại

Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.

Điệp khúc

Thánh Chúa thành tín dường nào!

Thánh Chúa thành tín biết bao!

Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào;

Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dật dường nào,

Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

Câu 3

3.Tâm tôi yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân,

Cha chí nhân luôn hiện diện dạy, khuyên, đưa dẫn.

Ngày nay sức mới, suốt tương lai hy vọng rạng ngời,

Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.

Điệp khúc

Thánh Chúa thành tín dường nào!

Thánh Chúa thành tín biết bao!

Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào;

Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dật dường nào,

Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

Mới truy cập