Joseph Barnby, 1838-1896
Dịch lời của Charles Wesley, 1708-1788

Câu 1

1.Tôi [C]há phải [Em]đưa đến [F]nơi thiên [C]tòa,

Đối [D7]chất trước ngôi Toàn [G]Năng

Về [F]mọi tâm [C]tư[Am]không, gian [E7]trá,

[A]Với [D]hư [Ddim]ngôn [G7]sinh thời [C]chăng?

Câu 2

2.Thật [C]những chỗ [Em]sâu kín [F]trong tâm [C]nầy

Chẳng [D7]bao lâu sẽ lộ [G]ngay,

Tùy [F]việc hôm [C]nay tôi [Am]cư xử [E7]đấy,

[A]Chúa [D]ban [Ddim]khen [G7]hay phạt [C]đây.

Câu 3

3.Như [C]thế chính [Em]tôi đáng [F]nên e [C]gìn

Chính [D7]tâm tư ngôn hành [G]nay;

[F]ngày tương [C]lai tôi [Am]khôn giấu [E7]kín

[A]Trước [D]ngôi [Ddim]tôn [G7]nghiêm trình [C]khai.

Câu 4

4.Lạy [C]Đấng nắm [Em]chết sống [F]trong tay [C]Ngài,

Giúp [D7]sức thức canh đợi [G]nay,

Hầu [F]hành ngôn [C]tôi luôn [Am]luôn không [E7]sái,

[A]Giúp [D]bước [Ddim]tôi [G7]trên đường [C]ngay.

Câu 5

5.Ngày [C]thẩm phán [Em]kia nếu [F]không xa [C]rày,

Chúa [D7]cho tôi am tường [G]nay;

Nguyền [F]được hòa [C]thân trong [Am]Cha nhân [E7]ái,

[A]Trước [D]khi [Ddim]tôi [G7]ra tòa [C]đây.

[F]A-[C]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập