May Whittle Moody, 1896
Dịch lời của Maj. D. W. Whittle, 1840-1901

Câu 1

1.Một ngọn đèn ban đêm,

một điệu nhạc giữa lúc thống ai,

Tia sáng hi vọng mừng vui

do lòng tin chẳng sai;

Nhuộm vàng bầu trời ngày qua

do ngày mai vinh quang khả ái,

Ấy chính hi vọng Jê-sus tái lâm từ trời.

Điệp khúc

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Là mục đích của chúng ta đang hy vọng đây;

Làm lòng buồn rầu được nhẹ bấy,

Giọt lụy sụt sùi đâu còn thấy,

Ấy chính hi vọng Jê-sus tái lâm từ trời.

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Câu 2

2.Kìa, thật một ngôi sao,

một vọng đăng để dắt dẫn ta,

Một chiếc neo gìn hồn ta

khi cuồng phong ác ba;

Một hầm tị nạn cho ta

khi địch quân hăm he hủy phá,

Ấy chính hi vọng Jê-sus tái lâm từ trời.

Điệp khúc

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Là mục đích của chúng ta đang hy vọng đây;

Làm lòng buồn rầu được nhẹ bấy,

Giọt lụy sụt sùi đâu còn thấy,

Ấy chính hi vọng Jê-sus tái lâm từ trời.

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Câu 3

3.Một mệnh lệnh rao ra

như kèn vang thổi thúc tiến đi,

Cho chúng ta mạnh dạn khi

quân thù vây tứ vi,

Giục lòng bạc nhược mạnh lên,

cho người hoang mang ra vững chí,

Ấy chính hi vọng Jê-sus tái lâm từ trời.

Điệp khúc

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Là mục đích của chúng ta đang hy vọng đây;

Làm lòng buồn rầu được nhẹ bấy,

Giọt lụy sụt sùi đâu còn thấy,

Ấy chính hi vọng Jê-sus tái lâm từ trời.

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Câu 4

4.Một lời Bạn thân yêu

xưa cùng ta mãi mãi thiết tha,

Câu chúc lâm biệt làm -sus gần hơn với ta,

lời vàng ngọc dịu êm,

minh bạch đinh ninh như sắt đá,

Ấy chính hi vọng Jê-sus tái lâm từ trời.

Điệp khúc

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Là mục đích của chúng ta đang hy vọng đây;

Làm lòng buồn rầu được nhẹ bấy,

Giọt lụy sụt sùi đâu còn thấy,

Ấy chính hi vọng Jê-sus tái lâm từ trời.

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Mới truy cập