Lowell Mason, 1840
Dịch lời của Thomas Kelly, 1804

Câu 1

1.Đờn vàng reo, dậy vang tiếng du dương,

Khắp nước Chúa hòa khúc khải hoàn.

Trời mừng vui vì Jê-sus lên ngai,

Lấy ái đức trị khắp muôn loài.

-sus ngồi trên ngôi vẻ vang,

Duy một Ngài quân lâm thế gian.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men.

Câu 2

2.Mừng Jê-sus lòa ra ánh vinh quang,

Khiến thánh quốc trọng quývàn.

Nụ cười Vua làm dân thánh hân hoan,

Dẫu ở đất, dường thiên đàng.

Chúng tôi nghiệm tâm nhân ái nay,

Kính khen tình yêu vô đối thay.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men.

Câu 3

3.Lạy Jê-sus, nguyện mau tái lâm nay,

Ước sớm thấy ngày vẻ vang nầy.

Giờ kèn vang, truyền kêu lúc kinh nguy,

Đất biến mất, trời cuốn tức thì.

Gảy kim cầm thiên dân xướng ca,

Hiển vinh diệu kỳ Vua Thánh ta!

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men.

Mới truy cập