Sir Urthur S. Sullivan, 1842-1900
Dịch lời của C. Wordsworth D. D., 1807-1885

Câu 1

1.Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Khá hướng tâm lên trời tụng ca,

Hòa giọng chúc tán ca ngợi Chúa rày,

Dâng lên Ngài thi ca mừng thay.

Ngài đã mục đích cứu chúng sinh,

Thân cao quý phải chịu gai đinh,

Vua hiển vinh oai nghi muôn đời,

Chết ba ngày sống lại lên trời.

Câu 2

2.Christ lại sống, vinh thay cho thiên đình!

Trái chín trước nhất trong đồng linh,

đồng sẽ trổ hoa màu rất dào,

Trong khi Ngài quang lâm từ cao.

Điệp điệp trùng trùng những lúa trổ bông,

Trông như biển sóng gợn mênh mông,

Nhờ vinh hiển Chúa tỏa muôn tia hồng,

Lúa trong ruộng thánh vàng rực đồng.

Câu 3

3.Christ lại sống, ta nay phục hoạt rồi;

Chúa hỡi ban thiên ân, Ngài ôi!

Đầy đồng lúa móc mưa nhuộm ánh vàng,

Bởi muôn hào quang nơi Thần nhan.

Cho môn đồ hằng hướng đến nước Cha,

Trên đất kết rất nhiều hoa thơm,

Rồi đầy các thiên binh vui gặt về,

Nơi Cha cùng vĩnh lạc mọi bề.

Câu 4

4.Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Đức Chúa Cha danh rạng gần xa:

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Chúc tôn Ngài tấu khải hoàn ca!

Ha-lê-lu-gia! Chúc tán Thánh Linh,

Nguồn nhân ái khiến lòng sạch tinh;

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ba Ngôi một thể hồng ân lòa.

Mới truy cập