Kristian Wendelborg
Dịch ra tiếng Việt,1931

Câu 1

1.Giờ [Bb]rất vui mừng, thật vui nào [C7]sánh [F7]tày,

[Bb]Jê-sus Chân [F7]Chúa ta lại [Bb]sống!

Kìa, [Eb]Chúa oai hùng [F]bước tới cõi [Bb]thắng [Gm]nay,

Sao [Bb]ta đương còn [F7]bực rực buồn [Bb]lòng?

[D7] Ngài [Gm]nào chịu nằm [Eb]an nhiên nơi [Bb]mộ [D7]địa

Sự [Gm]chết đâu còn [Cm]quyền trên Ngài [D7]rày?

Nầy [Bb]chính tôi nhìn thật thân Ngài [C7]sống [F]kìa,

Hình [Bb]dung nay so [F7]trước xinh đẹp [Bb]bấy!

Vui [Eb]bấy tôi mục [F]kích Chúa sống [Bb]hiển [Gm]vinh,

So [Bb]trước dung quang [F7]nay thấy càng [Bb]xinh.

Câu 2

2.Ngài [Bb]sống, thân hình Ngài tôi được [C7]thấy [F7]rồi,

Truyền [Bb]cho anh em [F7]Chúa tin mừng [Bb]ấy;

Ôi [Eb]Chúa, sao lạ [F]bấy đã biết [Bb]đến [Gm]tôi,

Tuy [Bb]thân tôi hèn [F7]hạ tột mực [Bb]nầy!

[D7] Dầu [Gm]vậy, lời Ngài [Eb]tôi vui đi [Bb]rao [D7]liền,

Lòng [Gm]ước ao hằng [Cm]ngợi khen vang [D7]dậy;

Kìa, [Bb]chính tin lành từ thiên thượng [C7]giảng [F]truyền,

[Bb]tin muôn thiên [F7]sứ mong truyền [Bb]bấy;

Ôi [Eb]Phúc âm tuyệt [F]đối giảng khắp [Bb]chốn [Gm]nay,

Thiên [Bb]sứ nay đang [F7]mong giảng truyền [Bb]ngay.

Câu 3

3.Giờ [Bb]rất vui mừng, thật vui nào [C7]sánh [F7]tày,

[Bb]Jê-sus Chân [F7]Chúa ta lại [Bb]sống!

Kìa, [Eb]Chúa oai hùng [F]bước tới cõi [Bb]thắng [Gm]nay,

Sao [Bb]ta đương còn [F7]bực rực buồn [Bb]lòng?

[D7] Rày [Gm]còn tìm gì [Eb]loanh quanh nơi [Bb]mộ [D7]phần,

Sự [Gm]chết ban gì [Cm]mà ngươi tìm [D7]đặng?

Gặp [Bb]Chúa Jê-sus phục sinh thật [C7]rất [F]mừng,

Từ [Bb]nay ta vui [F7]hát câu đại [Bb]thắng;

Vui [Eb]bấy ta đã [F]thấy Chúa sống [Bb]hiển [Gm]nhiên,

Ta [Bb]khá chung hoan [F7]ca khúc bình [Bb]yên.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập