Câu 1

1.Giờ rất vui mừng, thật vui nào sánh tày,

-sus Chân Chúa ta lại sống!

Kìa, Chúa oai hùng bước tới cõi thắng nay,

Sao ta đương còn bực rực buồn lòng?

Ngài nào chịu nằm an nhiên nơi mộ địa

Sự chết đâu còn quyền trên Ngài rày?

Nầy chính tôi nhìn thật thân Ngài sống kìa,

Hình dung nay so trước xinh đẹp bấy!

Vui bấy tôi mục kích Chúa sống hiển vinh,

So trước dung quang nay thấy càng xinh.

Câu 2

2.Ngài sống, thân hình Ngài tôi được thấy rồi,

Truyền cho anh em Chúa tin mừng ấy;

Ôi Chúa, sao lạ bấy đã biết đến tôi,

Tuy thân tôi hèn hạ tột mực nầy!

Dầu vậy, lời Ngài tôi vui đi rao liền,

Lòng ước ao hằng ngợi khen vang dậy;

Kìa, chính tin lành từ thiên thượng giảng truyền,

tin muôn thiên sứ mong truyền bấy;

Ôi Phúc âm tuyệt đối giảng khắp chốn nay,

Thiên sứ nay đang mong giảng truyền ngay.

Câu 3

3.Giờ rất vui mừng, thật vui nào sánh tày,

-sus Chân Chúa ta lại sống!

Kìa, Chúa oai hùng bước tới cõi thắng nay,

Sao ta đương còn bực rực buồn lòng?

Rày còn tìm gì loanh quanh nơi mộ phần,

Sự chết ban gì ngươi tìm đặng?

Gặp Chúa Jê-sus phục sinh thật rất mừng,

Từ nay ta vui hát câu đại thắng;

Vui bấy ta đã thấy Chúa sống hiển nhiên,

Ta khá chung hoan ca khúc bình yên.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập