Trích soạn bởi William H. Monk, 1861
Dịch ra tiếng Việt theo Francis Pott, 1859

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Câu 1

Cơn giao tranh dứt, linh trận đã tan,

Đấng sống đắc thắng chiến công lừng vang,

Hân hoan ca khúc muôn đời bình an.

Ha-lê-lu-gia!

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Câu 2

Sa-tan gây dữ mưu hại đời ta,

Đấng Christ chiến thắng phá tan quyền ma,

Vui lên dân thánh, reo mừng ngợi ca.

Ha-lê-lu-gia!

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Câu 3

Ba hôm tăm tối ưu sầu đã qua,

Chúa thắng tử phủ bước từ mồ ra,

Vinh thay Vua thánh, Jê-sus Đầu ta.

Ha-lê-lu-gia!

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Câu 4

Dây xích ma quỉ xưa Ngài đập phăng,

Nay trên thiên môn không còn rào ngăn,

Rao Jê-sus thắng, ta ca trầm thăng.

Ha-lê-lu-gia!

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Câu 5

Ôi, Jê-sus bởi vết thương Ngài nay

Cất ách chết khỏi chúng tôi từ đây,

Cho tâm linh sống, ca ngợi mừng thay.

Ha-lê-lu-gia!

Mới truy cập