J. F. Knapp, 1839-1908
Dịch lời của Fanny J. Crosby 1820-1915

Câu 1

[D]1.Ước ao gần [A7]thập tự [D]Jê-sus hơn,

Tiến hơn lên cho [D]thêm [A7]gần;

[D]Ước ao gần [A7]thập tự [D]nơi nương thân,

Tiến hơn lên cho [A7]càng [D]gần;

[A7]Gần thập tự Chúa chịu [D]hình thảm thiết,

[A7]Càng gần bên suối tuôn [D]trào nước, huyết,

[Bm]Đến sát hông [G]lủng Jê-[D]sus bội phần,

[G]Tiến hơn [D]lên cho [A7]thêm [D]gần,

[Bm]Tiến hơn [F#m]lên cho [A7]càng [D]gần.

Câu 2

[D]2.Muốn được gần [A7]hơn bên [D]ngôi thi ân,

Tiến hơn lên cho [D]thêm [A7]gần;

[D]Muốn nuôi hồn [A7]bằng ma-[D]na cam trân,

Tiến hơn lên cho [A7]càng [D]gần;

[A7]Càng mạnh thêm đức tin [D]lòng thấy rõ,

[A7]Ngài vì ta phó sanh [D]mạng khốn khó;

[Bm]Ước mong gần [G]Jê-sus [D]hơn bội phần,

[G]Vẫn mong [D]sao cho [A7]thêm [D]gần,

[Bm]Vẫn mong [F#m]sao cho [A7]càng [D]gần.

Câu 3

[D]3.Ước nguyện gần [A7]hơn bên [D]ngôi thiên ân,

Tiến hơn lên cho [D]thêm [A7]gần;

[D]Ước mong tình [A7]yêu trong [D]ta sâu hơn,

Tiến hơn lên cho [A7]càng [D]gần;

[A7]Càng gần giây phút lo [D]buồn chấm dứt,

[A7]Càng gần lên cõi vui [D]mừng náo nức,

[Bm]Sắp vui nhận [G]mão vinh [D]quang dự phần,

[G]Tiến hơn [D]lên cho [A7]thêm [D]gần,

[Bm]Tiến hơn [F#m]lên cho [A7]càng [D]gần.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập