William A. Odgen
Dịch lời của W.A. Odgen

Câu 1

1. Jê-sus Christ [Bb]khuyên ta dắt đem chiên [Eb]lạc đường

qua bao rừng [Bb]rậm dầu gian nguy khó [F]khăn.

Ai người đang [F7]biếng nhác xin được Cha [Bb]thứ tha,

[Eb]nghe chăng Ngài [Bb]truyền: “Kiếm [F7]chiên lạc đến [Bb]ta”.

Điệp khúc 1

[Eb] Ta mau ra đi [Bb] băng qua bao chông gai

[F7] Lang thang bơ vơ muôn nơi xa [Bb]xôi, nơi xa xôi.

Người người cùng hân hoan bởi thoát khỏi hố lầy

Jê-sus Cứu Chúa chính Đấng chăn... ...bầy.

Câu 2

2.Tôi tình nguyện [Bb]theo chân Chúa Jê-sus [Eb]hằng ngày,

thương yêu mọi [Bb]người trầm luân hư mất [F]nay.

Đây bầy chiên [F7]yếu đuối, kia người sa [Bb]ngã mong

[Eb]đỡ nâng khuyên [Bb]dạy, chức [F7]thiêng làm chu [Bb]toàn.

Điệp khúc 1

[Eb] Ta mau ra đi [Bb] băng qua bao chông gai

[F7] Lang thang bơ vơ muôn nơi xa [Bb]xôi, nơi xa xôi.

Người người cùng hân hoan bởi thoát khỏi hố lầy

Jê-sus Cứu Chúa chính Đấng chăn... ...bầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập