Richard S. Willis, 1850
Dịch lời của Edmund H. Sears, 1850

Câu 1

1.Thoạt [Bb]đến xưa [Eb]lúc yên [Bb]tịnh [Eb]đêm [Bb]nọ,

Rực [Eb]rỡ thiên [C]sứ giáng [F7]lâm,

Dạo [Bb]khúc trầm [Eb]bổng giai [Bb]điệu [Eb]ly [Bb]kỳ,

Thần [Eb]binh ca [F7]xướng hòa [Bb]âm;

Khắp [D7]đất bình hòa, người [Gm]người [D7]hạnh [Gm]phước

Bởi [C]Vua thiên quốc nhân [F7]hòa,

Thật [Bb]chốn trần [Eb]bấy giờ [Bb]tịnh [Eb]dường [Bb]nào,

Lặng [Eb]nghe thiên [F7]sứ tụng [Bb]ca.

Câu 2

2.Rợp [Bb]đất thiên [Eb]sứ bay [Bb]lượn [Eb]nhẹ [Bb]nhàng,

Rực [Eb]rỡ giương [C]cánh thái [F7]an,

Nhạc [Bb]thánh kìa [Eb]tiếng còn [Bb]dội [Eb]vang [Bb]rền,

Tận [Eb]nơi nhân [F7]thế sầu [Bb]than;

Ấy [D7]chốn hèn hạ tại [Gm]miền [D7]nhân [Gm]gian

Sứ [C]thánh cung kính bay [F7]là,

Tại [Bb]chốn đầy [Eb]tiếng Ba [Bb]bên, [Eb]ồn [Bb]ào,

Họ [Eb]vui reo [F7]tiếng đồng [Bb]ca.

Câu 3

3.Vậy [Bb]ớ ai [Eb]gánh ưu [Bb]lự [Eb]nặng [Bb]nề,

Lại [Eb]nỗi thân [C]thế mỏng [F7]manh,

Lội [Bb]suối, lần [Eb]dốc, trèo [Bb]đèo, [Eb]băng [Bb]ngàn,

Nhọc [Eb]công khôn [F7]lướt dặm [Bb]quanh;

Kíp [D7]kíp nhìn lại giờ [Gm]vàng [D7]thoi [Gm]đưa,

Đến [C]ớ ai, hãy mau [F7]mà!

Bạn [Bb]khá dừng [Eb]bước khổ [Bb]trình [Eb]quay [Bb]đầu

Đặng [Eb]nghe thiên [F7]sứ tụng [Bb]ca.

Câu 4

4.Nghiệm [Bb]đúng thi [Eb]bá xưa [Bb]dự [Eb]ngôn [Bb]rồi,

Thật [Eb]cảnh kia [C]hẳn đến [F7]mau;

Lẹ [Bb]bấy ngày [Eb]tháng vùn [Bb]vụt [Eb]qua [Bb]kìa,

Độ [Eb]xuân thiên [F7]có chậm [Bb]đâu;

Lúc [D7]ấy thật thạnh thời [Gm]hoàng [D7]kim [Gm]thay,

Chói [C]lói trên cả muôn [F7]loài,

Dậy [Bb]đất cùng [Eb]đáp hòa [Bb]lại [Eb]rập [Bb]ràng

Giọng [Eb]ca thiên [F7]sứ hùng [Bb]oai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập