Robert Loveless
Nguyễn Hữu Ái

Câu 1

Yêu [Eb]Jê-sus, hiến dâng [Bb7]thân cho Ngài.

Yêu Jê-sus, sống luôn [F]luôn vì Ngài.

Ta [Eb]tiến lên vui rao [Ab]truyền danh Chúa.

Biết Jê-[Eb]sus, sống cho [Bb7]Ngài, mến yêu [Eb]Ngài.

Tình yêu [Bb7]Jê-sus có gì đem [Eb]ví sánh?

Ngài yêu [Bb7]ta cam chết thay [Eb]ta.

Ta [Eb7]tiến lên, vui rao [Ab]truyền danh Chúa.

Biết Jê-[Eb]sus, sống cho [Bb7]Ngài, mến yêu [Eb]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập