Lelia Naylor Morris
Dịch lời của L.N. Morris

Câu 1

Nào ta đi lên! đoàn lính tiên phong

của Chúa Jê-sus cùng nhau vang:

“Đấu tranh hy sinh tận cùng,

Vua -sus thân chinh cùng với chúng ta

chiến thắng quân thù nơi nơi”.

Cùng tiến lên dâng tuổi xanh.

Cờ bay phấp phới khắp nơi chờ ta,

chờ đoàn quân dũng mãnh tiến ra trận tiền.

Đừng ngại ta yếu đuối đừng lo thiếu khí giới,

thuần phục theo gót Jê-sus khắp nơi.

Nhờ lời Kinh thánh thanh gươm đại năng,

và thật lòng yêu thương đưa dắt muôn người,

chìm ngập trong đau thương dạt trôi trong bể khổ;

về cùng một nhà hát khúc khải ca.

Mới truy cập