Lelia Naylor Morris
Dịch lời của L.N. Morris

Câu 1

Nào [C]ta đi lên! đoàn lính tiên phong

của Chúa Jê-sus cùng [G]nhau [D]hô [G]vang:

“Đấu [G]tranh hy sinh tận [G7]cùng,

[C]Vua [E7]Jê-[Am]sus thân [F]chinh cùng với chúng [F]ta

chiến thắng quân [C]thù nơi nơi”.

Cùng [G7]tiến lên dâng tuổi [C]xanh.

Cờ bay phấp [C]phới khắp nơi chờ ta,

chờ đoàn quân dũng mãnh tiến ra trận [G]tiền.

[G] Đừng ngại ta [G7]yếu đuối đừng lo thiếu [G7]khí giới,

[G7] thuần phục theo gót Jê-sus khắp [C]nơi.

Nhờ lời Kinh thánh thanh gươm đại năng,

và thật lòng yêu [C]thương đưa dắt muôn [F]người,

chìm ngập trong [F#dim]đau thương dạt trôi trong [C]bể khổ;

về cùng một [F]nhà hát [C]khúc [G7]khải [C]ca.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập