Judson W.Van de Venter
Nguyệt Thu

Câu 1

1.Bước theo Chúa [F]hằng ngày tôi nào lo [C7]lắng;

[C7]nắng mưa chẳng [C7]ngại ngần, [F]khó khăn không [F]màng!

Có đôi lúc buồn phiền [F7]ưu sầu vương [Bb]vấn,

lướt qua nhẹ [F]nhàng khi Chúa ngự trong [F]lòng.

Điệp khúc

Quyết theo Chúa [F]Jê-sus, Đấng tôi kính [C7]yêu.

[C7]Quyết theo Chúa [C]trọn đời, nguyện luôn tín [F]trung.

Bước theo Chúa hằng ngày, [F7]tâm hồn thư [Bb]thái.

Sống vui tươi [F]bình an, [C7]thỏa lòng trong [F]Ngài.

Câu 2

2.Dẫu trong cảnh [F]nghèo nàn không hề nao [C7]núng;

[C7]thế gian chỉ [C7]tạm thời, [F]có ai sống [F]hoài?

Hiểm nguy chẳng sợ gì [F7]khi Ngài thêm [Bb]sức;

phó giao cuộc [F]đời cho Chúa đầy năng [F]quyền.

Điệp khúc

Quyết theo Chúa [F]Jê-sus, Đấng tôi kính [C7]yêu.

[C7]Quyết theo Chúa [C]trọn đời, nguyện luôn tín [F]trung.

Bước theo Chúa hằng ngày, [F7]tâm hồn thư [Bb]thái.

Sống vui tươi [F]bình an, [C7]thỏa lòng trong [F]Ngài.

Câu 3

3.Mỗi khi thấy [F]sờn lòng tôi cầu xin [C7]Chúa

[C7]xóa tan hết [C7]mệt nhọc, [F]đứng lên vững [F]vàng.

Bóng đêm sẽ lùi dần [F7]khi bình minh [Bb]đến;

chẳng lo sợ [F]gì khi có Ngài đi [F]cùng.

Điệp khúc

Quyết theo Chúa [F]Jê-sus, Đấng tôi kính [C7]yêu.

[C7]Quyết theo Chúa [C]trọn đời, nguyện luôn tín [F]trung.

Bước theo Chúa hằng ngày, [F7]tâm hồn thư [Bb]thái.

Sống vui tươi [F]bình an, [C7]thỏa lòng trong [F]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập