Judson W.Van de Venter
Nguyệt Thu

Câu 1

1.Bước theo Chúa hằng ngày tôi nào lo lắng;

nắng mưa chẳng ngại ngần, khó khăn không màng!

Có đôi lúc buồn phiền ưu sầu vương vấn,

lướt qua nhẹ nhàng khi Chúa ngự trong lòng.

Điệp khúc

Quyết theo Chúa -sus, Đấng tôi kính yêu.

Quyết theo Chúa trọn đời, nguyện luôn tín trung.

Bước theo Chúa hằng ngày, tâm hồn thư thái.

Sống vui tươi bình an, thỏa lòng trong Ngài.

Câu 2

2.Dẫu trong cảnh nghèo nàn không hề nao núng;

thế gian chỉ tạm thời, ai sống hoài?

Hiểm nguy chẳng sợ gì khi Ngài thêm sức;

phó giao cuộc đời cho Chúa đầy năng quyền.

Điệp khúc

Quyết theo Chúa -sus, Đấng tôi kính yêu.

Quyết theo Chúa trọn đời, nguyện luôn tín trung.

Bước theo Chúa hằng ngày, tâm hồn thư thái.

Sống vui tươi bình an, thỏa lòng trong Ngài.

Câu 3

3.Mỗi khi thấy sờn lòng tôi cầu xin Chúa

xóa tan hết mệt nhọc, đứng lên vững vàng.

Bóng đêm sẽ lùi dần khi bình minh đến;

chẳng lo sợ khi có Ngài đi cùng.

Điệp khúc

Quyết theo Chúa -sus, Đấng tôi kính yêu.

Quyết theo Chúa trọn đời, nguyện luôn tín trung.

Bước theo Chúa hằng ngày, tâm hồn thư thái.

Sống vui tươi bình an, thỏa lòng trong Ngài.

Mới truy cập