Nhạc và lời: Trương Văn Xê

Câu 1

1.Phước Chúa ban thật như mưa lớn

đến với sa mạc đang khát khao;

đã bao ngày chờ giọt mưa tươi mát,

đất thắm tươi thỏa vui lòng chúng con.

Điệp khúc

Ơn yêu thương Chúabờ,

mênh mông biển lớn sông dài,

xa hơn tinh ngàn mây cao ngất.

Con yêu thương Chúacùng,

xin luôn trung tín vâng lời;

quyết bước với Chúa suốt đời ngợi khen.

Câu 2

2.Tháng năm qua nhờ Cha thăm viếng,

đã dẫn đưa từng mỗi bước đi.

Trên linh trình được Ngài luôn chăm sóc,

giúp chúng con mỗi khi gặp khó khăn.

Điệp khúc

Ơn yêu thương Chúabờ,

mênh mông biển lớn sông dài,

xa hơn tinh ngàn mây cao ngất.

Con yêu thương Chúacùng,

xin luôn trung tín vâng lời;

quyết bước với Chúa suốt đời ngợi khen.

Câu 3

3.Chúa chăm lo đời con êm ấm,

vẫn thỏa vui ngày đêm hát ca.

Khi thơ dại được dạy khuyên nuôi nấng,

lúc lớn khôn Chúa vẫn còn dắt chăn.

Điệp khúc

Ơn yêu thương Chúabờ,

mênh mông biển lớn sông dài,

xa hơn tinh ngàn mây cao ngất.

Con yêu thương Chúacùng,

xin luôn trung tín vâng lời;

quyết bước với Chúa suốt đời ngợi khen.

Mới truy cập