Nhạc và lời: Trương Văn Xê

Câu 1

1.Phước Chúa [F]ban thật như mưa lớn

đến với [C7]sa mạc đang khát [F]khao;

đã bao [Bb]ngày chờ giọt [Gm]mưa tươi [Bb]mát,

đất thắm [F]tươi thỏa vui [C7]lòng chúng [F]con.

Điệp khúc

Ơn yêu thương [F]Chúa[C]bờ,

mênh mông biển [C7]lớn sông dài,

xa hơn tinh [C7]tú ngàn mây cao [F]ngất.

Con yêu thương [F]Chúa[C]cùng,

xin luôn trung [C7]tín vâng lời;

quyết bước với [F]Chúa suốt [Bb]đời [C7]ngợi [F]khen.

Câu 2

2.Tháng năm [F]qua nhờ Cha thăm viếng,

đã dẫn [C7]đưa từng mỗi bước [F]đi.

Trên linh [Bb]trình được Ngài [Gm]luôn chăm [Bb]sóc,

giúp chúng [F]con mỗi khi [C7]gặp khó [F]khăn.

Điệp khúc

Ơn yêu thương [F]Chúa[C]bờ,

mênh mông biển [C7]lớn sông dài,

xa hơn tinh [C7]tú ngàn mây cao [F]ngất.

Con yêu thương [F]Chúa[C]cùng,

xin luôn trung [C7]tín vâng lời;

quyết bước với [F]Chúa suốt [Bb]đời [C7]ngợi [F]khen.

Câu 3

3.Chúa chăm [F]lo đời con êm ấm,

vẫn thỏa [C7]vui ngày đêm hát [F]ca.

Khi thơ [Bb]dại được dạy [Gm]khuyên nuôi [Bb]nấng,

lúc lớn [F]khôn Chúa vẫn [C7]còn dắt [F]chăn.

Điệp khúc

Ơn yêu thương [F]Chúa[C]bờ,

mênh mông biển [C7]lớn sông dài,

xa hơn tinh [C7]tú ngàn mây cao [F]ngất.

Con yêu thương [F]Chúa[C]cùng,

xin luôn trung [C7]tín vâng lời;

quyết bước với [F]Chúa suốt [Bb]đời [C7]ngợi [F]khen.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập