Daniel B. Towner
Dịch lời của Jessie B. Pounds

Câu 1

1.Nơi đâu Chúa -sus dìu đưa luôn an ninh,

Trải con đường gian nan bao hiểm nguy đang rập rình.

Nhưng đi với Chúa -sus đời ta đâu lo chi,

Chúa dắt dìu mỗi bước đi vững tâm sợ gì.

Điệp khúc

Dầu nơi đâu, cầu Jê-sus cứ dắt đưa đời con.

Nếu có Chúa đời mãi thắm tươi, tối tăm không còn.

Câu 2

2.Nơi đâu Chúa -sus đời đẹp tươi như hoa,

Suốt đêm dài âm u hay giữa nắng trưa chan hòa.

Hay trong lúc gió mưa khung trời mây đen giăng tơ,

Cứ tiến bước cùng Chúa dẫu cho tương lai mịt mờ.

Điệp khúc

Dầu nơi đâu, cầu Jê-sus cứ dắt đưa đời con.

Nếu có Chúa đời mãi thắm tươi, tối tăm không còn.

Câu 3

3.Nơi đâu Chúa -sus mọi buồn lo tiêu tan,

Bước chân nhịp vui ca vang giữa nắng mai huy hoàng.

Luôn hăng hái với bao công trình ta lo tương lai,

Lúc Chúa đến Ngài tiếp rước ta giữa đêm hay ngày.

Điệp khúc

Dầu nơi đâu, cầu Jê-sus cứ dắt đưa đời con.

Nếu có Chúa đời mãi thắm tươi, tối tăm không còn.

Mới truy cập