Charles H. Gabriel, 1905
Dịch lời của C. H. Gabriel, 1905

Câu 1

1.Tôi [Ab]nghe lòng mình ngạc nhiên [Fm]biết bao,

Khi [Eb7]nhận được tình thương lớn [Ab]lao.

Lạ [Db]lùng vì sao Chúa yêu [Ab]được [Fm]tôi,

Thương [Ab]đến kẻ xấu [Eb7]xa ô [Ab]tội!

Điệp khúc

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đã chết thay tôi.

[Eb]Trong tim tôi vang [Eb7]khúc hát vui.

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đổ huyết tha tội.

[Bbm]Tình Chúa [Ab]đã cứu [E7]linh hồn [Ab]tôi!

Câu 2

2.Trong [Ab]khu vườn xưa Chúa đã [Fm]thiết tha:

“Xin [Eb7]mọi sự được theo ý [Ab]Cha!”

Dòng [Db]lệ cạn khô nhưng giọt [Ab]mồ [Fm]hôi

[Ab]tái nhỏ xuống [Eb7]như huyết [Ab]tươi.

Điệp khúc

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đã chết thay tôi.

[Eb]Trong tim tôi vang [Eb7]khúc hát vui.

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đổ huyết tha tội.

[Bbm]Tình Chúa [Ab]đã cứu [E7]linh hồn [Ab]tôi!

Câu 3

3.Bao [Ab]nhiêu tội tôi cùng muôn [Fm]nỗi sầu,

Riêng [Eb7]một mình Ngài mang đớn [Ab]đau.

Chịu [Db]nhục hình thay cho mọi [Ab]tội [Fm]nhân,

Thương [Ab]xót xóa hết [Eb7]bao lỗi [Ab]lầm.

Điệp khúc

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đã chết thay tôi.

[Eb]Trong tim tôi vang [Eb7]khúc hát vui.

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đổ huyết tha tội.

[Bbm]Tình Chúa [Ab]đã cứu [E7]linh hồn [Ab]tôi!

Câu 4

4.Mai [Ab]đây từ trời Ngài sẽ [Fm]tái lâm.

Ôi! [Eb7]Một ngày lòng vui chứa [Ab]chan.

Nhìn [Db]mặt Ngài vinh quang thiên [Ab]đàng [Fm]soi,

Dân [Ab]Thánh hát khúc [Eb7]ca muôn [Ab]đời.

Điệp khúc

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đã chết thay tôi.

[Eb]Trong tim tôi vang [Eb7]khúc hát vui.

Chúa, Đấng tuyệt vời,

Chúa đổ huyết tha tội.

[Bbm]Tình Chúa [Ab]đã cứu [E7]linh hồn [Ab]tôi!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập