Trích soạn bởi Daniel B. Towner
Lê Đình Tươi, 1939

Câu 1

[D]1.Thần nhân Jê-sus thương [G]yêu chúng sinh vô [D]ngần,

Lìa ngôi cao sang, vui [G]giáng sinh nơi hồng [A7]trần,

[D]Đền tội cho ta, thân [G]Chúa, phải cam hy [D]sinh,

Hỡi [A7]ôi huyết thánh tràn [G]tuôn láng lai ở [D]trên [A7]thập [D]hình.

Điệp khúc

[D]Ôi tình thương! Ôi tình thương!

Tình [G]thương khiến [A7]Chúa hy [D]sinh,

Thế [A7]tôi thân Chúa đầy [G]thương,

[D]cam [G]chết [D]trên [A7]thập [D]hình.

Câu 2

[D]2.Nguyện yêu Jê-sus nhân [G]Chúa trước đã thương [D]tôi,

Nhờ Ngài nay tôi thoát [G]tử vong ô tội [A7]rồi,

[D]Cùng ban thêm ơn, vui [G]vẻ, thỏa thích, an [D]bình,

Chúa [A7]ôi, phước ấy từ [G]hông lũng thân Chúa [D]trên [A7]thập [D]hình.

Điệp khúc

[D]Ôi tình thương! Ôi tình thương!

Tình [G]thương khiến [A7]Chúa hy [D]sinh,

Thế [A7]tôi thân Chúa đầy [G]thương,

[D]cam [G]chết [D]trên [A7]thập [D]hình.

Câu 3

[D]3.Lạy Jê-sus ôi, tôi [G]nay đáng chi Chúa [D]yêu,

Mà Ngài hy sinh, thân [G]báu phải đau thương [A7]nhiều,

[D]Trời cao bao nhiêu, nhân [G]ái của Chúa bấy [D]nhiêu,

Cứu [A7]tôi nên Chúa chịu [G]gai, giáo, đinh khổ [D]đau [A7]trăm [D]chiều.

Điệp khúc

[D]Ôi tình thương! Ôi tình thương!

Tình [G]thương khiến [A7]Chúa hy [D]sinh,

Thế [A7]tôi thân Chúa đầy [G]thương,

[D]cam [G]chết [D]trên [A7]thập [D]hình.

Câu 4

[D]4.Kìa nợ yêu thương, ta [G]há dám lánh gian [D]lao,

Truyền rao công lao của [G]Chúa ra cho đồng [A7]bào,

[D]Hầu ai tin theo danh [G]Chúa cả sáng hiển [D]vinh,

Chút [A7]lòng báo đáp tình [G]thương Chúa xưa phải [D]mang [A7]thập [D]hình.

Điệp khúc

[D]Ôi tình thương! Ôi tình thương!

Tình [G]thương khiến [A7]Chúa hy [D]sinh,

Thế [A7]tôi thân Chúa đầy [G]thương,

[D]cam [G]chết [D]trên [A7]thập [D]hình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập