John M. Moore
Dịch lời của J. M. Moore

Câu 1

[F]1.Thế gian đầy đau thương với ưu [C7]tư,

Sống buồn lo với nguy [F]nan.

Điệp khúc

[Bb]Đau thương tiêu mất ở nơi [F]Gô-gô-tha,

[C7]Jê-sus ở [Am]luôn [C7]bên [F]mình.

[F7] [Bb]Đau thương tiêu mất ở nơi [F]Gô-gô-tha,

[C7]Gô-gô-tha, [F]Gô-gô-[F7]tha.

[Bb]Đau thương tiêu mất ở nơi [F]Gô-gô-tha.

[C7]Jê-sus ở [Am]luôn [C7]bên [F]mình.

Câu 2

[F]2.Ném ưu sầu nơi Gô-gô-tha [C7]ngay,

Chúa vì ta gánh thay [F]rồi.

Điệp khúc

[Bb]Đau thương tiêu mất ở nơi [F]Gô-gô-tha,

[C7]Jê-sus ở [Am]luôn [C7]bên [F]mình.

[F7] [Bb]Đau thương tiêu mất ở nơi [F]Gô-gô-tha,

[C7]Gô-gô-tha, [F]Gô-gô-[F7]tha.

[Bb]Đau thương tiêu mất ở nơi [F]Gô-gô-tha.

[C7]Jê-sus ở [Am]luôn [C7]bên [F]mình.

Câu 3

[F]3.Những lo buồn Jê-sus đã tinh [C7]tường,

Chúa hằng chăm sóc ta [F]luôn.

Điệp khúc

[Bb]Đau thương tiêu mất ở nơi [F]Gô-gô-tha,

[C7]Jê-sus ở [Am]luôn [C7]bên [F]mình.

[F7] [Bb]Đau thương tiêu mất ở nơi [F]Gô-gô-tha,

[C7]Gô-gô-tha, [F]Gô-gô-[F7]tha.

[Bb]Đau thương tiêu mất ở nơi [F]Gô-gô-tha.

[C7]Jê-sus ở [Am]luôn [C7]bên [F]mình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập