Ira F. Stanphill
Dịch lời của I.F. Stanphill

Câu 1

1.Dù không biết ngày mai sẽ thế nào,

tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày.

Tôi không nơi sang giàu huy hoàng.

Chân trời tím đổi thay nào hay.

Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào,

tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên:

“Ta đang đi với con trong cuộc đời,

vì ta biết trước con mỗi điều”.

Điệp khúc

Tương lai tôi còn có bao lo buồn,

nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an.

Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình,

và tôi biết Người đi trước tôi.

Câu 2

2.Đời tôi nay, ngày tươi sáng hơn nhiều,

chân dường như bước nơi thiên thành.

Trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần

Mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn.

Tại nơi đó vầng quang Chúa không tàn,

không còn tiếng khóc than đau buồn

Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời,

tình yêu Chúa thắm thiết dâng tràn.

Điệp khúc

Tương lai tôi còn có bao lo buồn,

nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an.

Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình,

và tôi biết Người đi trước tôi.

Câu 3

3.Dù không biết ngày mai sẽ thế nào,

sẽ nghèo đói? sẽ luôn no lành.

Như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu

Tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao!

Đường tôi đi gặp lắm nguy nan,

trong lửa cháy, nước luôn ngập tràn

Nhưng Jê-sus giúp tôi trong mỗi đường,

đời tôi luôn sống trong an lành.

Điệp khúc

Tương lai tôi còn có bao lo buồn,

nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an.

Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình,

và tôi biết Người đi trước tôi.

Mới truy cập