Cleland B. McAfee, 1903
Dịch lời của C. B. McAfree

Câu 1

1.Trong [C]nơi hồn thân [A#]an tịnh thay,

[G]Gần lòng từ [G7]ái Chúa [C]Cha.

Nơi [C]bao tội khiên [A#]ác đều xa.

[G7]Gần Chúa yêu [C]thương [G]muôn [C]đời.

Điệp khúc

Lạy [F]Jê-sus là Cứu [F]Chúa [C]tôi,

[G7]Chúa Cha đã ban xuống [C]trần.

Lòng [F]tôi luôn [G7]ngóng trông [C]nơi Ngài.

[G7]Nguyện đưa dắt tôi trọn [C]đời.

Câu 2

2.Đâu [C]nơi dịu êm [A#]luôn bình an?

[G]Gần lòng từ [G7]ái Chúa [C]Cha.

Nơi [C]ta gặp Jê-[A#]Chúa nhân ái.

[G7]Gần Chúa yêu [C]thương [G]muôn [C]đời.

Điệp khúc

Lạy [F]Jê-sus là Cứu [F]Chúa [C]tôi,

[G7]Chúa Cha đã ban xuống [C]trần.

Lòng [F]tôi luôn [G7]ngóng trông [C]nơi Ngài.

[G7]Nguyện đưa dắt tôi trọn [C]đời.

Câu 3

3.Đâu [C]nơi mọi ô [A#]xóa bôi hết?

[G]Gần lòng từ [G7]ái Chúa [C]Cha.

Nơi [C]bao mừng vui [A#]an tịnh thay.

[G7]Gần Chúa yêu [C]thương [G]muôn [C]đời.

Điệp khúc

Lạy [F]Jê-sus là Cứu [F]Chúa [C]tôi,

[G7]Chúa Cha đã ban xuống [C]trần.

Lòng [F]tôi luôn [G7]ngóng trông [C]nơi Ngài.

[G7]Nguyện đưa dắt tôi trọn [C]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập