Elisha Hoffman
Dịch lời của E. Hoffman

Câu 1

1.Hằng ngày ta trông mong Ngài, cầu xin Cha ban ân huệ,

lòng thèm khát an bình đức tin tràn dâng.

Cầu xin Cha nhưng vô vọng, trời cao kia cao hơn nhiều,

vì lòng tối tăm này vẫn chưa toàn thiêu.

Điệp khúc

Mọi điều trong tâm linh đem đến thiêu nơi chân Ngài chưa?

Lòng ta Vua Jê-sus đang quản cai hay chưa?

Đừng từ nan vâng theo Ngài, hồn thân linh dâng lên Ngài,

lòng được thái an và đức tin tràn dâng.

Câu 2

2.Cùng đi với Chúa mỗi ngày, nhờ ánh sáng của Thánh Kinh,

lòng được thái an và đức tin tràn dâng.

Làm theo ý Cha trên trời, cùng theo Chúa bước khắp nơi,

bằng lòng chết mỗi ngày xác thân tội ô.

Điệp khúc

Mọi điều trong tâm linh đem đến thiêu nơi chân Ngài chưa?

Lòng ta Vua Jê-sus đang quản cai hay chưa?

Đừng từ nan vâng theo Ngài, hồn thân linh dâng lên Ngài,

lòng được thái an và đức tin tràn dâng.

Câu 3

3.Lòng ta dâng lên cho Ngài, hồn thân ta Chúa quản cai,

rồi hạnh phúc tuôn tràn thỏa vui bình an.

Ồ! Tình yêu ôi sâu rộng, tình thương thân không chi bằng,

từng ngày sống bên Ngài thắng bao tội ô.

Điệp khúc

Mọi điều trong tâm linh đem đến thiêu nơi chân Ngài chưa?

Lòng ta Vua Jê-sus đang quản cai hay chưa?

Đừng từ nan vâng theo Ngài, hồn thân linh dâng lên Ngài,

lòng được thái an và đức tin tràn dâng.

Mới truy cập