Elisha Hoffman
Dịch lời của E. Hoffman

Câu 1

1.Hằng ngày [Eb]ta trông mong Ngài, cầu xin Cha ban ân huệ,

lòng thèm [Gm]khát an bình đức tin tràn [Eb]dâng.

Cầu xin Cha nhưng vô vọng, trời cao [Eb]kia cao hơn nhiều,

vì lòng [Gm]tối tăm này vẫn chưa toàn [Eb]thiêu.

Điệp khúc

Mọi điều [Ab]trong tâm linh đem đến thiêu [Eb]nơi chân Ngài chưa?

Lòng [Ab]ta Vua Jê-[F7]sus đang quản [Bb7]cai hay chưa?

Đừng từ [Eb]nan vâng theo Ngài, hồn thân [Eb]linh dâng lên Ngài,

lòng được [Gm]thái an và [Gm]đức tin [Bb7]tràn [Eb]dâng.

Câu 2

2.Cùng đi [Eb]với Chúa mỗi ngày, nhờ ánh sáng của Thánh Kinh,

lòng được [Gm]thái an và đức tin tràn [Eb]dâng.

Làm theo ý Cha trên trời, cùng theo [Eb]Chúa bước khắp nơi,

bằng lòng [Gm]chết mỗi ngày xác thân tội [Eb]ô.

Điệp khúc

Mọi điều [Ab]trong tâm linh đem đến thiêu [Eb]nơi chân Ngài chưa?

Lòng [Ab]ta Vua Jê-[F7]sus đang quản [Bb7]cai hay chưa?

Đừng từ [Eb]nan vâng theo Ngài, hồn thân [Eb]linh dâng lên Ngài,

lòng được [Gm]thái an và [Gm]đức tin [Bb7]tràn [Eb]dâng.

Câu 3

3.Lòng ta [Eb]dâng lên cho Ngài, hồn thân ta Chúa quản cai,

rồi hạnh [Gm]phúc tuôn tràn thỏa vui bình [Eb]an.

Ồ! Tình yêu ôi sâu rộng, tình thương [Eb]thân không chi bằng,

từng ngày [Gm]sống bên Ngài thắng bao tội [Eb]ô.

Điệp khúc

Mọi điều [Ab]trong tâm linh đem đến thiêu [Eb]nơi chân Ngài chưa?

Lòng [Ab]ta Vua Jê-[F7]sus đang quản [Bb7]cai hay chưa?

Đừng từ [Eb]nan vâng theo Ngài, hồn thân [Eb]linh dâng lên Ngài,

lòng được [Gm]thái an và [Gm]đức tin [Bb7]tràn [Eb]dâng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập