C. Harold Lowden
Dịch lời của Thomas O. Chisholm

Câu 1

[F]Xin [Bb]sống [F]cho [C]Chúa Jê-sus [Bb]Christ trọn [Bbm]đời [F]tôi.

[Am]Quyết [C7]đem hết [F]khả năng phục [G]sự Chúa không [C]thôi.

[F]Trao [Bb]Chúa [F]bao [C]nỗi niềm sung [Bb]sướng cùng cay [A]đắng.

[E7]Nguyện bước theo [F]chân Jê-sus [F]Christ suốt [C7]cả [F]đời.

Lạy [F]Jê-sus [C7]Christ Cứu [F]Chúa tôi, trọn [Gm]đời quyết [D7]hiến dâng [Gm]Ngài.

Xưa [C7]Ngài chẳng tiếc ngôi [F]cao sang, đã [G]bỏ thân vàng cứu [C7]tôi.

Trọn [F]đời chẳng [C]có ai [F]như Ngài, lòng [F7]này rước Chúa quản [Bb]cai.

Từ [Bb]nay đời tôi [Bbm]dâng [F7]Chúa mãi [D7]mãi, Cứu [G7]Chúa duy [C7]một Ngài [F]thôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập