Graham Kendrick
Dịch lời của G. Kendrick

Câu 1

[A]1. Jê-sus [D]đến trong trần [A]gian ban [E7]tình thương,

[A]cho đêm [D]tối quanh đời [A]con thôi [E7]sầu vương.

[D]Ngài rạng [B7]soi lòng con [E]với Tin Lành [F#m]bình an;

[D]Nhờ tình [B7]thương, nhờ chân [E]lý xa đời [F#m]lầm than.

[G]Sáng [A]soi tấm [E]lòng, [G]sáng [A]trọn tâm [E]linh.

Điệp khúc

[A]Cúi [E7]xin Jê-sus [A] [D]xót thương, [Bm]ban tràn thiên [E7]ân từ ngôi thánh,

[A]đốt nung tấm lòng, [F#m] [F#7]với lửa [Bm]thiêng yêu [G]thương.

[A]Cúi xin phước lành, [F#m] với đức [Bm]ân tràn dâng [E7]như dòng sông sâu.

[A]Ánh [E7]dương của Lời [F#m] [D]Chúa đến [Bm]trong [E7]con đời [A]đời.

Câu 2

[A]2.Con xin [D]đến yên lặng [A]trước ngôi [E7]từ nhân,

[A]qua ân [D]điển trong dòng [A]huyết báu [E7]Jê-sus.

[D]Lòng cầu [B7]xin Ngài vui [E]thứ tha mọi [F#m]tội ô,

[D]Được Ngài [B7]bao trùm trong [E]ánh dương đầy [F#m]tình thương.

[G]Sáng [A]soi tấm [E]lòng, [G]sáng [A]trọn tâm [E]linh.

Điệp khúc

[A]Cúi [E7]xin Jê-sus [A] [D]xót thương, [Bm]ban tràn thiên [E7]ân từ ngôi thánh,

[A]đốt nung tấm lòng, [F#m] [F#7]với lửa [Bm]thiêng yêu [G]thương.

[A]Cúi xin phước lành, [F#m] với đức [Bm]ân tràn dâng [E7]như dòng sông sâu.

[A]Ánh [E7]dương của Lời [F#m] [D]Chúa đến [Bm]trong [E7]con đời [A]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập