Johann A. P. Schulz, 1800
Dịch lời của Mathias Claudius, 1782

Câu 1

1.Đồng [Bb]sâu kia cùng cày xới,

chúng ta [Eb]đem gieo [Cm]muôn hạt [F7]giống.

Bởi [F]tay [C]Thiên [F]Thượng [Bb]Chúa [F]chăm [C] [F]nuôi,

Ngài [Gm]vun tưới [C]luôn nào [F]thôi.

Mùa [F]đông kia [Bb]khi mưa, [Cm]tuyết,

[F]mọi hạt [Bb]giống lớn [F7]lên [Bb]an [F7]nhiên.

Khi [Bb]nắng nóng hay khi [Eb]gió,

[Gm]cơn mưa [Cm]mát dịu [F7]kia tràn [Bb]tuôn.

Điệp khúc

[Bb]Quanh ta luôn tươi [F7]tốt,

từ trời [Bb]cao Chúa [F7]đã [Bb]ban [F7]cho.

Ô! [Bb]Cám ơn Chúa, cám [Gm]ơn [D7]Ngài [Gm]luôn.

Tình [Eb]yêu Chúa [F7]dư dật [Bb]thay.

Câu 2

2.Duy [Bb]Chúa Đấng tạo trời đất,

Đấng cai [Eb]trị muôn [Cm]vật gần [F7]xa.

Muôn [F]hoa [C]xinh [F]đẹp [Bb]Chúa [F]điểm [C] [F]tô,

Ngài [Gm]khêu sáng [C]sao trời [F]đêm.

Kìa [F]phong ba [Bb]vâng theo [Cm]Chúa,

[F]mọi loài [Bb]điểu thú [F7]Chúa [Bb]dưỡng [F7]nuôi.

Con [Bb]cái Chúa, Ngài nào [Eb]quên,

[Gm]luôn ban [Cm]bánh hằng [F7]ngày cho [Bb]ta.

Điệp khúc

[Bb]Quanh ta luôn tươi [F7]tốt,

từ trời [Bb]cao Chúa [F7]đã [Bb]ban [F7]cho.

Ô! [Bb]Cám ơn Chúa, cám [Gm]ơn [D7]Ngài [Gm]luôn.

Tình [Eb]yêu Chúa [F7]dư dật [Bb]thay.

Câu 3

3.Nào [Bb]dâng lên lời tụng tán,

cám ơn [Eb]Cha ta [Cm]trên trời [F7]cao.

Đấng [F]ban [C]mọi [F]điều [Bb]sáng [F]tươi [C] [F]nay,

mùa [Gm]gieo giống [C]hy vọng [F]thay.

Rồi [F]vui thay [Bb]ta thâu [Cm]trữ,

[F]vật thực, [Bb]sức khỏe [F7]Chúa [Bb]ban [F7]cho.

Ta [Bb]lớn tiếng dâng lên [Eb]Chúa,

[Gm]Cha thương [Cm]xót hằng [F7]chăm nuôi [Bb]ta.

Điệp khúc

[Bb]Quanh ta luôn tươi [F7]tốt,

từ trời [Bb]cao Chúa [F7]đã [Bb]ban [F7]cho.

Ô! [Bb]Cám ơn Chúa, cám [Gm]ơn [D7]Ngài [Gm]luôn.

Tình [Eb]yêu Chúa [F7]dư dật [Bb]thay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập