Johann A. P. Schulz, 1800
Dịch lời của Mathias Claudius, 1782

Câu 1

1.Đồng sâu kia cùng cày xới,

chúng ta đem gieo muôn hạt giống.

Bởi tay Thiên Thượng Chúa chăm nuôi,

Ngài vun tưới luôn nào thôi.

Mùa đông kia khi mưa, tuyết,

mọi hạt giống lớn lên an nhiên.

Khi nắng nóng hay khi gió,

cơn mưa mát dịu kia tràn tuôn.

Điệp khúc

Quanh ta luôn tươi tốt,

từ trời cao Chúa đã ban cho.

Ô! Cám ơn Chúa, cám ơn Ngài luôn.

Tình yêu Chúa dật thay.

Câu 2

2.Duy Chúa Đấng tạo trời đất,

Đấng cai trị muôn vật gần xa.

Muôn hoa xinh đẹp Chúa điểm tô,

Ngài khêu sáng sao trời đêm.

Kìa phong ba vâng theo Chúa,

mọi loài điểu thú Chúa dưỡng nuôi.

Con cái Chúa, Ngài nào quên,

luôn ban bánh hằng ngày cho ta.

Điệp khúc

Quanh ta luôn tươi tốt,

từ trời cao Chúa đã ban cho.

Ô! Cám ơn Chúa, cám ơn Ngài luôn.

Tình yêu Chúa dật thay.

Câu 3

3.Nào dâng lên lời tụng tán,

cám ơn Cha ta trên trời cao.

Đấng ban mọi điều sáng tươi nay,

mùa gieo giống hy vọng thay.

Rồi vui thay ta thâu trữ,

vật thực, sức khỏe Chúa ban cho.

Ta lớn tiếng dâng lên Chúa,

Cha thương xót hằng chăm nuôi ta.

Điệp khúc

Quanh ta luôn tươi tốt,

từ trời cao Chúa đã ban cho.

Ô! Cám ơn Chúa, cám ơn Ngài luôn.

Tình yêu Chúa dật thay.

Mới truy cập