Albert Allen Ketchum
Dịch lời của A.A. Ketchum

Câu 1

1.Kín sâu trong lòng trào đầy niềm vui,

-sus giải phóng được thư thái.

Vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài,

Hân hoan khi tâm hồn thanh khiết.

Điệp khúc

sao tôi say sưa Chúa -sus?

do nào khiến tôi theo Ngài?

Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi.

Chính Ngài chết thay cho tôi.

Câu 2

2.Thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa,

Tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỉ;

Khi trông Jê-sus một lần mặt,

Bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngất.

Điệp khúc

sao tôi say sưa Chúa -sus?

do nào khiến tôi theo Ngài?

Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi.

Chính Ngài chết thay cho tôi.

Câu 3

3.Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả,

Hoa huệ tinh khiết đượm hương sắc,

Như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ,

Bao la thương yêu đầy ân điển.

Điệp khúc

sao tôi say sưa Chúa -sus?

do nào khiến tôi theo Ngài?

Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi.

Chính Ngài chết thay cho tôi.

Mới truy cập