Henry Smart, 1867
Dịch lời của James Montgomery, 1816

Câu 1

[Bb]1.Thiên thần xuống kìa [Gm]ánh sáng [Dm]huy hoàng,

[Eb]Lướt khắp [Dm]trên hải, [F7]giang, sơn, [Bb]hà;

[Bb]Xưa ngợi danh Tạo [Gm]Hóa, Đấng hiển [D7]vang,

[Gm]Bữa [D7]nay [Gm]rao Jê-[F]sus [C7]sinh [F]hạ.

Điệp khúc

[F]Kíp đến tôn thờ, [Bb7]cúi xuống [Eb]tôn thờ,

[Cm]Kính [Dm]chúc [Cm]Christ [Gm]nay [F7]sinh làm [Bb]Vua.

Câu 2

[Bb]2.Mục đồng im lặng [Gm]giữa đêm [Dm]thanh nầy,

[Eb]Tỉnh thức [Dm]canh giữ [F7]chiên nơi [Bb]đồng;

[Bb]Thiên Đạo nên người [Gm]giữa chúng tôi [D7]đây,

[Gm]Ánh [D7]sao [Gm]lòa chiếu [F]nơi [C7]Nhi [F]đồng.

Điệp khúc

[F]Kíp đến tôn thờ, [Bb7]cúi xuống [Eb]tôn thờ,

[Cm]Kính [Dm]chúc [Cm]Christ [Gm]nay [F7]sinh làm [Bb]Vua.

Câu 3

[Bb]3.Bao lần chiêm nghiệm [Gm]bác[Dm]không ngờ,

[Eb]Bên Đông [Dm]phương thấy [F7]ngôi sao [Bb]Ngài;

[Bb]Đi tìm Đấng vạn [Gm]quốc vẫn ước [D7]mơ,

[Gm]Đến [D7]nơi [Gm]nhìn chính [F]ngôi [C7]sao [F]nầy.

Điệp khúc

[F]Kíp đến tôn thờ, [Bb7]cúi xuống [Eb]tôn thờ,

[Cm]Kính [Dm]chúc [Cm]Christ [Gm]nay [F7]sinh làm [Bb]Vua.

Câu 4

[Bb]4.Khi mọi thánh đồ [Gm]cúc cung [Dm]tôn thờ,

[Eb]Tỉnh thức [Dm]luôn ngóng [F7]trông phập [Bb]phồng;

[Bb]Bỗng Jê-sus hạ [Gm]giáng cảnh tiêu [D7]sơ,

[Gm]Sẽ [D7]xuất [Gm]hiện giữa [F]nơi [C7]tôn [F]sùng.

Điệp khúc

[F]Kíp đến tôn thờ, [Bb7]cúi xuống [Eb]tôn thờ,

[Cm]Kính [Dm]chúc [Cm]Christ [Gm]nay [F7]sinh làm [Bb]Vua.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập