Henry Smart, 1867
Dịch lời của James Montgomery, 1816

Câu 1

1.Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng,

Lướt khắp trên hải, giang, sơn, ;

Xưa ngợi danh Tạo Hóa, Đấng hiển vang,

Bữa nay rao Jê-sus sinh hạ.

Điệp khúc

Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,

Kính chúc Christ nay sinh làm Vua.

Câu 2

2.Mục đồng im lặng giữa đêm thanh nầy,

Tỉnh thức canh giữ chiên nơi đồng;

Thiên Đạo nên người giữa chúng tôi đây,

Ánh sao lòa chiếu nơi Nhi đồng.

Điệp khúc

Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,

Kính chúc Christ nay sinh làm Vua.

Câu 3

3.Bao lần chiêm nghiệm báckhông ngờ,

Bên Đông phương thấy ngôi sao Ngài;

Đi tìm Đấng vạn quốc vẫn ước mơ,

Đến nơi nhìn chính ngôi sao nầy.

Điệp khúc

Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,

Kính chúc Christ nay sinh làm Vua.

Câu 4

4.Khi mọi thánh đồ cúc cung tôn thờ,

Tỉnh thức luôn ngóng trông phập phồng;

Bỗng Jê-sus hạ giáng cảnh tiêu sơ,

Sẽ xuất hiện giữa nơi tôn sùng.

Điệp khúc

Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,

Kính chúc Christ nay sinh làm Vua.

Mới truy cập