Thomas Hastings, 1784-1872
Dịch lời của J. S. B. Monsell, 1863

Câu 1

1.Xa xa [D]trên ngọn núi miền đông kìa,

Dương quang [G]chói lói muôn [A]nghìn [D]tia.

Tâm linh [D]ơi, bừng mắt vùng dậy nhìn,

Vui ca [G]xướng, thức canh, [A]cầu [D]xin.

Jê-sus [D]ngươi kìa,

Khởi tái [G]lâm trên đường [A7]diệu [D]vinh.

Jê-sus [D]ngươi kìa,

Khởi tái [Em]lâm trên đường [A7]diệu [D]vinh.

Câu 2

2.Christ ôi, [D]tôi từng tháng đợi năm chờ,

Trông mong [G]Chúa suốt đêm [A]nằm [D]mơ.

Nơi nhân [D]gian thật ảm đạm kinh hoàng,

Tôi không [G]thể ngắm xem [A]thần [D]quang.

Ôi Jê-[D]sus Christ,

Chúa sẽ [G]quang lâm khi [A7]nào [D]đây?

Ôi Jê-[D]sus Christ,

Chúa sẽ [Em]quang lâm khi [A7]nào [D]đây?

Câu 3

3.Nay mai [D]đây Ngài cứu chuộc vẹn toàn,

Sao mai [G]đã ló, đêm [A]hầu [D]tan.

Cho tôi [D]đây dầu ở địa vị nào,

Luôn trông [G]Chúa tái lâm [A]từ [D]cao.

Ôi Jê-[D]sus Christ,

Đất hứa [G]vinh quang do [A7]Ngài [D]ban.

Ôi Jê-[D]sus Christ,

Đất hứa [Em]vinh quang do [A7]Ngài [D]ban.

Câu 4

4.Tôi đang [D]khêu đèn sáng rực lên hoài,

Nghe theo [G]Chúa, tránh xa [A]đường [D]sai.

Không trung [D]mong Jê-sus phục lâm liền,

Đưa lên [G]nước Chúa vui [A]bình [D]yên.

Tâm tôi [D]đương nguyền

Hỡi Chúa, [G]xin mau mau [A7]phục [D]lâm!

Tâm tôi [D]đương nguyền:

Hỡi Chúa, [Em]xin mau mau [A7]phục [D]lâm!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập