Cathy Perrin và Wayne Perrin
Dịch lời của C.Perrin và W.Perrin

Câu 1

Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha thánh.

Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài.

Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao nghĩa

trong vinh quang Thiên Thượng.

Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha thánh.

Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài.

Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao nghĩa

trong vinh quang Thiên ...Thượng.

Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi,

Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Cha yêu dấu.

Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi,

Nguyện dâng trọn đời con ...chỉ để tôn thờ Cha.

Mới truy cập