Cathy Perrin và Wayne Perrin
Dịch lời của C.Perrin và W.Perrin

Câu 1

Lòng con [C]khiêm cung khi nhìn lên Cha [F]thánh.

Lòng con [C]yên vui trong tình [C]yêu của [F]Ngài.

Mọi vinh [C]hoa trên đời nay ôi sao [F]vô nghĩa

trong vinh [F6]quang Thiên [Gsus4]Thượng.

Lòng con [C]khiêm cung khi nhìn lên Cha [F]thánh.

Lòng con [C]yên vui trong tình [C]yêu của [F]Ngài.

Mọi vinh [C]hoa trên đời nay ôi sao [F]vô nghĩa

trong vinh [F6]quang Thiên [G]...Thượng.

[G] Lòng con tôn [F]kính [G]Cha, [G]con yêu mến [Em7]Ngài [Am]mãi,

Nguyện [Dm]dâng trọn đời con [G] chỉ để thờ phượng [Cmaj7]Cha [Dm7]yêu [Em7]dấu.

[G] Lòng con tôn [F]kính [G]Cha, [G]con yêu mến [Em7]Ngài [Am]mãi,

Nguyện [Dm]dâng trọn đời con [G] ...chỉ để tôn thờ [C]Cha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập