John W. Peterson
Dịch lời của J.W. Peterson

Câu 1

1.Khốn khó với gánh đau thương

trên vai, tôi lê thân trên đường.

Mang bao tội tình sống kiếp cô đơn,

đôi mi giọt lệ vương.

Điệp khúc 1

Từ lòng tôi một bài ca mới

du dương lướt không gian xa vời.

Từ lòng tôi một bài ca mới

dâng lên Chúa yêu thương trên trời.

Từ lòng tôi một bài ca mới,

Jê-sus Christ buông tha tội lỗi,

ban yên nghỉ cho tôi, thêm sức sống

vui tươi cho đời tôi một bài ca mới.

Câu 2

2.Chúa đã cất gánh đau thương

hôm nay, tôi thong dong trên đường.

Đi sâu vào đời sống mới yên vui,

tương giao cùng Ngài luôn.

Điệp khúc 1

Từ lòng tôi một bài ca mới

du dương lướt không gian xa vời.

Từ lòng tôi một bài ca mới

dâng lên Chúa yêu thương trên trời.

Từ lòng tôi một bài ca mới,

Jê-sus Christ buông tha tội lỗi,

ban yên nghỉ cho tôi, thêm sức sống

vui tươi cho đời tôi một bài ca mới.

Câu 3

3.Với tiếng hát cất cao không

thôi, tôi tôn vinh Vua muôn đời.

Loan cho mọi người biết rõ công ơn

-sus chuộc tội tôi.

Điệp khúc 1

Từ lòng tôi một bài ca mới

du dương lướt không gian xa vời.

Từ lòng tôi một bài ca mới

dâng lên Chúa yêu thương trên trời.

Từ lòng tôi một bài ca mới,

Jê-sus Christ buông tha tội lỗi,

ban yên nghỉ cho tôi, thêm sức sống

vui tươi cho đời tôi một bài ca mới.

Mới truy cập