W. H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1820-1915

Câu 1

[G]1.Rất an ninh tại trong cánh Christ,

Êm bấy trên ngực Ngài [D7]nay.

[G]Bóng yêu thương Ngài bao [G7]phủ kín,

[C]Ắt tâm linh [D7]an lạc [G]thay!

[D7]Kìa, thiên sứ hoan ca thi thánh,

[A7]Reo trong tôi nhạc điệu [D]hay,

[D7]Trông quang cảnh thiên quốc [G]hiển vinh,

[A7]Tại bên biển sáng ngời [D7]đây.

Điệp khúc

Rất an ninh tại trong cánh Christ,

Êm bấy trên ngực Ngài nay,

Bóng yêu thương Ngài bao phủ kín,

Ắt tâm linh an lạc thay!

Câu 2

[G]2.Rất an ninh tại trong Chúa tôi,

Tâm chẳng hoang mang, phiền [D7]âu,

[G]Thế gian không còn mong [G7]phỉnh dối,

[C]Ác khiên không [D7]phương hại [G]đâu.

[D7]Bao nhiêu nỗi tai ương tiêu tán,

[A7]Tâm không nghi nan sầu [D]khủng,

[D7]Tuy nay trải đôi chút [G]thở than,

[A7]Dòng châu cũng sắp tận [D7]chung.

Điệp khúc

Rất an ninh tại trong cánh Christ,

Êm bấy trên ngực Ngài nay,

Bóng yêu thương Ngài bao phủ kín,

Ắt tâm linh an lạc thay!

Câu 3

[G]3.Chỗ tôi nương nhờ duy Jê-sus,

Xưa đã chết thay tội [D7]tôi;

[G]Quyết nương trên Bàn Thạch [G7]an trú,

[C]Ấy nơi tôi [D7]trông cậy [G]thôi.

[D7]Đây tôi quyết trông mong kiên nhẫn,

[A7]Đến lúc tối tăm tàn [D]hẳn,

[D7]Dương quang sớm mai chiếu [G]hỉ hân,

[A7]Bờ thiên quốc ánh vàng [D7]giăng.

Điệp khúc

Rất an ninh tại trong cánh Christ,

Êm bấy trên ngực Ngài nay,

Bóng yêu thương Ngài bao phủ kín,

Ắt tâm linh an lạc thay!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập