Giai điệu Thụy Điển, soạn bởi Hine Stuart
Dịch lời của Carl Boberg, 1885

Mới truy cập