Giai điệu Thụy Điển, soạn bởi Hine Stuart
Dịch lời của Carl Boberg, 1885

Câu 1

1.Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng;

Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ.

Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ,

khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.

Điệp khúc

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.

Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài!

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời;

Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

Câu 2

2.Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm,

suối róc rách reo hòa tấu khúc ca êm đềm.

Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh,

ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.

Điệp khúc

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.

Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài!

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời;

Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

Câu 3

3.Tâm tôi suy niệm Cha sai Con giáng thế chịu chết,

đã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi.

Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy,

Chúa chết huyết tuôngánh thế tôi muôn tội.

Điệp khúc

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.

Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài!

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời;

Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

Câu 4

4.Khi Christ lai hồi vang vang muôn ức tiếng tụng tán,

đến tiếp rước tôi về với Chúa trên thiên đàng.

Tâm tôi vui mừng khiêm nhu cung kính bái phục mãi,

ở đó chúc tôn Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn.

Điệp khúc

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.

Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài!

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời;

Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

Mới truy cập