Charles H.Gabriel
Ông Văn Huyên, 1950

Câu 1

1.Ngày giờ qua, qua, qua

dường như tên bắn chóng quá,

Nước chảy qua, bóng cũ xa.

Kìa một năm qua,

đâu còn lựa giây phút nấn ná,

Cảnh cũ qua, hết thảy qua.

Điệp khúc

Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh,

Khắp non sông báo tin bình minh.

Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh,

Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

Câu 2

2.Bầu trời đông mông lung

ngày nay đâu có thấy bóng,

Chúa tử vong, hết ruổi dong;

Bầu trời xuân mênh mông

nghìn muôn tia lớp, lớp sóng;

Phước mãn song, rất thỏa mong.

Điệp khúc

Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh,

Khắp non sông báo tin bình minh.

Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh,

Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

Câu 3

3.Ngày hùng thiêng, non sông

hùng thiêng, vui hát lớn tiếng,

Khắp hải xuyên hưởng phước thiêng;

Nguyện cùng nhau trên con đường

thiêng năm mới cứ tiến,

Bước chẳng nghiêng, đứng vững yên.

Điệp khúc

Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh,

Khắp non sông báo tin bình minh.

Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh,

Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

Câu 4

4.Kìa vườn lan tươi xanh,

kìa sương mai chiếu lóng lánh,

Cảnh tú thanh, ánh vĩnh sanh;

Cùng mừng xuân, ta vui hòa thanh

ca khúc phước khánh,

Chúa vĩnh sanh, rất sáng danh.

Điệp khúc

Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh,

Khắp non sông báo tin bình minh.

Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh,

Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.

Mới truy cập