Vô Danh

Câu 1

Muôn [D]tội lăn xa, tâm [G]đầy nước sống;

Vui [C]mừng trong suối Thánh [G]Linh,

Mạch [D7]nước thiêng liêng đổ [G]xuống nhưng không,

Để [D7]ta hưởng phước vĩnh [G]sinh.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập