James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của Mary E. Servoss, s. 1849

Câu 1

1.Giữa giông tố, sóng biển kia bổ dồn,

Dậy vang đất mưa quỉ gió ôn,

Chính tôi kiếm ngay được nơi núp hồn

Tại trong cánh Thiên Phụ độc tôn.

Điệp khúc

Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay,

Thật yên ổn không họa tai chuyển lay.

Ngài che kín tôi, thật an thái thay,

Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

Câu 2

2.Nguyền theo ý Chúa, dẫu gặp khổ nàn,

Càng giục tôi mong đến thiên đàng;

Ngài yêu, thét luyện hầu cao tuổi vàng,

Nào đâu phải cơn giận Ngài chan.

Điệp khúc

Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay,

Thật yên ổn không họa tai chuyển lay.

Ngài che kín tôi, thật an thái thay,

Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

Câu 3

3.Dầu tôi phải kẻ ác gây khổ hành,

Quỉ Sa-tan giăng lưới chung quanh,

Thì Chân Chúa thay đổi cơn khốn nàn

Trở nên phước miên trường hân hoan.

Điệp khúc

Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay,

Thật yên ổn không họa tai chuyển lay.

Ngài che kín tôi, thật an thái thay,

Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

Câu 4

4.Vậy, trong lúc phải vác thập giá mình,

Gặp phong ba tôi vẫn an bình,

Vì Christ giúp cho hồn tôi vững bằng;

Là con Chúa, ai hại được chăng?

Điệp khúc

Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay,

Thật yên ổn không họa tai chuyển lay.

Ngài che kín tôi, thật an thái thay,

Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

Mới truy cập