William Croft, 1708
Dịch lời của Isaac Watts, 1719

Câu 1

1.Ôi [C]lạy Chúa, [C]nguyện Đấng [G]giúp tôi [C]mãi,

[Am]ước [Em]vọng [D7]lúc hậu [G]lai,

Nơi [F]bảo toàn [G]giữa giông [F]tố dội [E7]vang,

[C]Là [Dm]nhà [C]muôn [G7]thuở bình [C]an.

Câu 2

2.Nương [C]dựa bóng [C]ngai Chúa [G]thái an [C]bấy,

Cho [Am]thánh [Em]dân [D7]thỏa lòng [G]thay!

Duy [F]cánh tay [G]Chúa bao [F]phủ ngày [E7]đêm,

[C]Lòng [Dm]càng [C]được [G7]vững vàng [C]thêm.

Câu 3

3.Ngay [C]từ trước [C]khi[G]biển, sông, [C]đất,

Rừng, [Am]núi, [Em]tinh [D7]tú, nguyệt, [G]nhật,

Nguyên [F]thủy Ngài [G]vốn Chân [F]Chúa độc [E7]tôn,

[C]Đời [Dm]đời [C]cai [G7]quản kiền [C]khôn.

Câu 4

4.Muôn [C]đời trước [C]mặt Chúa [G]thoáng mau [C]quá,

Thật [Am]giống [Em]đêm [D7]chóng vượt [G]qua,

Như [F]thể canh [G]chót đêm [F]sắp tàn [E7]kia,

[C]Rồi [Dm]dương [C]quang [G7]ló nghìn [C]tia.

Câu 5

5.Nhân [C]loại vốn [C]thuộc huyết [G]khí A-[C]đam,

Sờn [Am]chí, [Em]phiền [D7]não, sầu [G]tâm,

Họ [F]trôi dạt [G]cuốn theo [F]sóng thời [E7]gian,

[C]Tuyệt [Dm]không [C]tăm [G7]tiếng dội [C]vang.

Câu 6

6.Danh, [C]lợi, hiển [C]vinh, phú [G]quý, khương [C]tráng,

Đều [Am]cuốn [Em]theo [D7]sóng thời [G]gian

Chỉ [F]thoáng qua [G]ví như [F]giấc hoàng [E7]lương,

[C]Rạng [Dm]ngày [C]tiêu [G7]tán[C]phương.

Câu 7

7.Ôi, [C]lạy Chúa, [C]nguyên Đấng [G]giúp tôi [C]mãi,

[Am]ước [Em]vọng [D7]lúc hậu [G]lai,

Xin [F]Chúa gìn [G]giữ tôi [F]suốt đường [E7]thiêng,

[C]Làm [Dm]nhà [C]muôn [G7]thuở bình [C]yên.

[F]A-[C]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập