F. Paclus
Ban Nhuận Chánh, 1949

Câu 1

1.Ta cùng hân hoan khen Đấng Tạo Hóa,

Xây dựng đất nước Việt ta;

Từ Bắc vô Nam, non hùng bể sâu,

Một cõi đông nam miền Đại Á Châu,

Hoa cỏ tô màu, non sông thêu gấm,

nghiệp trải bao ngàn năm.

Câu 2

2.Khen ngợi ơn Cha ban phước nòi giống,

Bao đời vẫn luôn vầy đông;

Dầu trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu,

Bồi đắp non sông, anh tài hiếm đâu,

Văn hóa, công nghệ ngày thêm tân tiến,

Thêm lòa nước non hùng thiêng.

Câu 3

3.Khen ngợi ơn Cha ban sản vật quý,

Sơn kỳ, hải trân nghèo chi;

Gạo muối, tơ, than, quặng, đường Chúa cho,

Ngày tháng bao nhiêu triệu cùng ấm no;

Thương lắm linh hồn còn trong tăm tối,

Trông chờ Phúc âm Ngài ôi!

Câu 4

4.Đêm ngày cùng nhau ta quyết nguyện khấn,

Xin Ngài đoái giúp đồng nhân

Được Thánh Linh soi, công nhận cứu ân,

Việt quốc dân nên thiên thượng quốc dân,

Đồng trỗi kim cầm ngợi Ba Ngôi Thánh,

Vui vầy hưởng phước trường sanh!

Mới truy cập