Albert E. Brumley
Dịch lời của A.E. Brumley

Câu 1

Bên con sông vàng khi nắng mai về,

anh em chúng ta gặp nhau.

1.Muôn lao khổ của tối tăm nay đã qua,

Thiên môn huy hoàng đang mở toan,

kìa muôn thiên sứ đang chờ ta,

Kết thúc đời lao lung trần gian khổ đau.

Điệp khúc

Lúc ấy ta vui ca vang lừng suy tôn Vua,

Vua muôn đời, hợp cùng muôn dân và muôn thiên sứ,

Chung tiếng ca tôn Vua Jê-sus nay quản cai.

Lúc ấy anh em ta vui mừng nghe Jê- sus gọi tên mình,

được Ngài ban khen là tôi trung đây,

mau đến ngay nhận lãnh kim mão huy hoàng.

Câu 1

Bên con sông vàng khi nắng mai về,

anh em chúng ta gặp nhau.

2.Vui thay lúc chấm dứt bao công việc ta,

Muôn dân chung lời ca hát vang

lừng suy tôn Chúa Vua trời cao,

Mãi mãi cùng bên nhau còn đâu cách xa.

Điệp khúc

Lúc ấy ta vui ca vang lừng suy tôn Vua,

Vua muôn đời, hợp cùng muôn dân và muôn thiên sứ,

Chung tiếng ca tôn Vua Jê-sus nay quản cai.

Lúc ấy anh em ta vui mừng nghe Jê- sus gọi tên mình,

được Ngài ban khen là tôi trung đây,

mau đến ngay nhận lãnh kim mão huy hoàng.

Câu 1

Bên con sông vàng khi nắng mai về,

anh em chúng ta gặp nhau.

3.Khi thiên sứ thánh báo tin Vua hồi lai,

Anh em ta cùng tay nắm tay

mừng hân hoan đón Vua bình an,

Hãy sẵn sàng khi nghe kèn vang tiếng xa.

Điệp khúc

Lúc ấy ta vui ca vang lừng suy tôn Vua,

Vua muôn đời, hợp cùng muôn dân và muôn thiên sứ,

Chung tiếng ca tôn Vua Jê-sus nay quản cai.

Lúc ấy anh em ta vui mừng nghe Jê- sus gọi tên mình,

được Ngài ban khen là tôi trung đây,

mau đến ngay nhận lãnh kim mão huy hoàng.

Mới truy cập