Câu 1

Ta [Eb]cứ tiến bước ngắm Jê-sus đừng [Bb7]xao,

Lâm cơn [Fm]tranh chiến không hề [Bb]nao;

Chúa vùa [Eb]giúp, chớ sợ, chỉ tin cậy vâng lời,

Ta [Eb]thắng nhờ [Bb7]Vua muôn [Eb]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập